Co jsou to varlata, varle?

Varlata, Varle

Varle (množné číslo varlata) je mužská pohlavní žláza. Jedná se o párový orgán. Zdravý muž má dvě varlata, přičemž levé varle většinou bývá větší a sestouplejší. Varlata jsou umístěná za penisem v kožním vaku, který se nazývá šourek. Dochází v nich k vývoji spermií a produkují se v nich pohlavní hormony.

Latinský název pro varle je testis, množné číslo testes.

Jak jsou velká varlata?

Mužská varlata mají vejčitý (ovoidní) tvar, jsou hladká, ze stran mírně zploštělá a na pohmat mírně citlivá. Velikost varlat je u člověka proměnlivá, ale uvádí se průměrná délka 4 – 5 cm, šířka 3 – 3,5 cm a tloušťka 2,5 cm. Hmotnost jednoho varlete se pohybuje od 15 do 25 gramů.

Tvorba spermií ve varlatech

Ve varlatech se nacházejí semenotvorné kanálky, které se spojují a přecházejí do kanálků nadvarlete. Během dospělosti jsou v semenotvorných kanálcích neustále produkovány spermie.

Spermie ke svému vývinu potřebují teplotu okolo 34,4 °C. Při vyšších teplotách dochází k útlumu a při dlouhodobém působení vysokých teplot může dojít až k zániku zárodečných buněk a k trvalé neplodnosti.

Teplota varlat je ovladatelná pomocí napětí stěny šourku. Při stažení šourku se varlata přitáhnou blíže k tělu, kde se jejich teplota zvýší. Při povolení stěny šourku naopak teplota uvnitř poklesne.

V řídkém vazivu obklopujícím semenotvorné kanálky se nacházejí buňky, které produkují testosteron. Díky testosteronu dochází k vývoji spermií a rozvoji druhotných pohlavních znaků.

Stavba varlete
Stavba varlete

Kdy sestupují varlata

Varlata se vyvíjejí v břišní dutině a většinou již v průběhu nitroděložního života sestupují tříselným kanálem do šourku. U chlapců by k sestupu varlat mělo dojít do 3 měsíců věku. Mezi anomální stavy patří absence jednoho či obou varlat (anorchismus), nadpočetnost varlat (triorchie) a nesestoupení varlat (kryptorchismus).

Nesestouplé varle a další nemoci

Nesestouplé varle je stav, kdy chybí varle v šourku. Většinou se jedná o jednostranné postižení. U nesestouplých varlat je vyšší riziko neplodnosti, vzniku nádorů a poranění varlete při tupém poranění proti stydké kosti a torze varlete (otočení varlete a zaškrcení přívodných cév).

U mužů je také častý výskyt nádorů ve varlatech, proto se doporučuje samovyšetření pohmatem. Dále to může být varikokéla. Jde o žilní problém, kdy dochází v (obvykle jen v jednom, a to levém) varleti ke městnání krve a vzniku žilního městnání.

Někdy se u člověka vyskytne pobřišnicový vak, který sestupuje do šourku a následně se plní tkáňovou tekutinou a tlačí na varlata. Jedná se o tzv. vodní kýlu (hydrokélu).

Související zdroje


Související témata

Ejakulát

Ejakulát

Ejakulát je výměšek pohlavních žláz. Skládá se ze spermií a semenné (seminální) plazmy. Spermie se tvoří ve varlatech, semenná plazma v přídatných pohlavních žlázách. Z těla se dostává během ejakulace.... ...

Hydrokéla

Hydrokéla

Hydrokéla je onemocnění, při němž se hromadí tekutina mezi obaly varlete. Někdy se objevuje také hydrokéla semenného provazce. Projevuje se zvětšením šourku, další obtíže ji obvykle nedoprovází. Někdy si pacient může stěžovat na pocity tlaku a tíhy.... ...

Chámovod

Chámovod

Chámovod je trubice, která spojuje nadvarle s močovou trubicí. Při ejakulaci jí procházejí spermie. Protože muži mají obvykle dvě varlata, mají také dva chámovody. Chámovody jsou 35 – 40 cm dlouhé a zhruba 3 – 4 mm široké.... ...

Klinefelterův syndrom

Klinefelterův syndrom

Klinefelterův syndrom je genetická odchylka u mužů – místo jednoho chromozomu X mají dva, tedy XXY. Jedná se o 2.  nejčastější extrachromozomální poruchu – potká 1 chlapce z 1000 (některé statistiky tvrdí, že dokonce 1 chlapce z 600). V Česku se vyskytuje u cca 0,2 % mužů.... ...

Penis

Penis

Penis je jedním ze zevních pohlavních orgánů muže (společně s šourkem a varlaty). Jeho hlavní funkce jsou močení a rozmnožování. K močení slouží močová trubice, jež prochází penisem a její zakončení je na špičce žaludu.... ...

Šourek

Šourek

Šourek (latinsky „scrotum“) je kožovitý vak, v němž jsou uložena varlata. Leží mezi řitním otvorem a penisem. Šourek slouží k regulaci teploty ve varlatech. Spermie totiž potřebují pro svůj vývoj průměrnou teplotu 34,4 °C – tedy menší než je normální teplota lidského těla.... ...

Testosteron

Testosteron

Testosteron je steroidní hormon ze skupiny androgenů. Jedná se o mužský pohlavní hormon, který se tvoří ve varlatech a v buňkách nadledvinek. Testosteron se vytváří i v ženském organismu, avšak v mnohem menším množství než u mužů (díky tomu má na ženy i menší vliv).... ...

Vybíráme z e-shopu