Varlata, Varle

Varlata, Varle

Varle (množné číslo varlata) je mužská pohlavní žláza. Jedná se o párový orgán. Zdravý muž má dvě varlata, přičemž levé varle většinou bývá větší a sestouplejší. Varlata jsou umístěná za penisem v kožním vaku, který se nazývá šourek. Dochází v nich k vývoji spermií a produkují se v nich pohlavní hormony.

Latinský název pro varle je testis, množné číslo testes.

Jak jsou velká varlata?

Mužská varlata mají vejčitý (ovoidní) tvar, jsou hladká, ze stran mírně zploštělá a na pohmat mírně citlivá. Velikost varlat je u člověka proměnlivá, ale uvádí se průměrná délka 4 – 5 cm, šířka 3 – 3,5 cm a tloušťka 2,5 cm. Hmotnost jednoho varlete se pohybuje od 15 do 25 gramů.

Tvorba spermií ve varlatech

Ve varlatech se nacházejí semenotvorné kanálky, které se spojují a přecházejí do kanálků nadvarlete. Během dospělosti jsou v semenotvorných kanálcích neustále produkovány spermie.

Spermie ke svému vývinu potřebují teplotu okolo 34,4 °C. Při vyšších teplotách dochází k útlumu a při dlouhodobém působení vysokých teplot může dojít až k zániku zárodečných buněk a k trvalé neplodnosti.

Teplota varlat je ovladatelná pomocí napětí stěny šourku. Při stažení šourku se varlata přitáhnou blíže k tělu, kde se jejich teplota zvýší. Při povolení stěny šourku naopak teplota uvnitř poklesne.

V řídkém vazivu obklopujícím semenotvorné kanálky se nacházejí buňky, které produkují testosteron. Díky testosteronu dochází k vývoji spermií a rozvoji druhotných pohlavních znaků.

Stavba varlete
Stavba varlete

Kdy sestupují varlata

Varlata se vyvíjejí v břišní dutině a většinou již v průběhu nitroděložního života sestupují tříselným kanálem do šourku. U chlapců by k sestupu varlat mělo dojít do 3 měsíců věku. Mezi anomální stavy patří absence jednoho či obou varlat (anorchismus), nadpočetnost varlat (triorchie) a nesestoupení varlat (kryptorchismus).

Nesestouplé varle a další nemoci

Nesestouplé varle je stav, kdy chybí varle v šourku. Většinou se jedná o jednostranné postižení. U nesestouplých varlat je vyšší riziko neplodnosti, vzniku nádorů a poranění varlete při tupém poranění proti stydké kosti a torze varlete (otočení varlete a zaškrcení přívodných cév).

U mužů je také častý výskyt nádorů ve varlatech, proto se doporučuje samovyšetření pohmatem. Dále to může být varikokéla. Jde o žilní problém, kdy dochází v (obvykle jen v jednom, a to levém) varleti ke městnání krve a vzniku žilního městnání.

Někdy se u člověka vyskytne pobřišnicový vak, který sestupuje do šourku a následně se plní tkáňovou tekutinou a tlačí na varlata. Jedná se o tzv. vodní kýlu (hydrokélu).

Související zdroje


Související témata

Ejakulát

Ejakulát

Ejakulát je výměšek pohlavních žláz. Skládá se ze spermií a semenné (seminální) plazmy.

Penis

Penis

Penis je jedním ze zevních pohlavních orgánů muže (společně s šourkem a varlaty). Jeho hlavní funkce jsou močení a rozmnožování.

Šourek

Šourek

Šourek (latinsky „scrotum“) je kožovitý vak, v němž jsou uložena varlata. Leží mezi řitním otvorem a penisem. Šourek slouží k regulaci teploty ve varlatech.

Testosteron

Testosteron

Testosteron je steroidní hormon ze skupiny androgenů. Jedná se o mužský pohlavní hormon, který se tvoří ve varlatech a v buňkách nadledvinek.

Vybíráme z e-shopu