Sexuální praktiky starých národů 1/3 – Božské prostitutky a sexuální orgie

Hromadné sexuální orgie, chrámové prostitutky, zoofilie, transvestie, incest... A to zdaleka není všechno!  Pokud jste se mylně domnívali, že sex před tisíciletími musel být bez dnešních vymožeností nudný, v následujícím článku vás rozhodně přesvědčíme o opaku.

Sexuální praktiky starých národů 1/3 – Božské prostitutky a sexuální orgie

1. Mezopotámie a Babylón

Sex byl v prastarých kulturách považován za naprosto samozřejmou věc. A tak se kromě klasického manželského plození dětí odehrával velmi rušný sexuální život v ulicích a dokonce i v chrámech.

V některých částech země byly mladé ženy v chrámech zbavovány panenství. Musely se odevzdat naprosto cizímu muži. Byla to taková prostituce jednou za život – mladé panny seděly v chrámu a muži si je prohlíželi. Když si pak muž některou vybral, vhodil dívce do klína minci a ona se mu musela dobrovolně odevzdat. Čestnou funkci uvádět mladé panny do života později převzali kněží a panovníci.

  • Podle některých zpráv panenství mladých nevěst náleželo bohům. Deflorace nebyla snadná – dívka byla "nabodnuta" na sochu božstva se ztopořeným penisem (který často dosahoval opravdu božských rozměrů).
Prostitutka z dávného Babylonu
Prostitutka z dávného Babylonu

Sexuální život panovníků byl vůbec v té době velmi rozmanitý. Panovník musel jednou za rok veřejně souložit s kněžkou bohyně Ištar, aby zajistil zemi plodnost a úrodu. Ve svém paláci se pak vladař nespokojil pouze s jednou manželkou, ale jeho harém byl pln krásných a urozených dívek a dam. Nenechte se mýlit, provdat dceru do panovníkova harému, to byla veliká čest, o kterou usilovali mnozí otcové! Ukázali tak svou loajalitu k panovníkovi a posílili svou moc a postavení.

Velmi zvláštní úlohu ve starověkých civilizacích zastávaly prostitutky a v Mezopotámii a Babylónii tomu nebylo jinak. Prostitutky chodily po uliciích měst zcela nahé, ale se zahaleným obličejem. Tak mohly být snadno rozeznány od počestných vdaných dam (které si k nim velmi rády chodily pro odborné rady).

Tato na jednu stranu v sexu otevřená společnost byla ale velmi přísná k homosexuálům. Chamurapiho zákoník, kterým se řídilo veškeré právo té doby, trestal homosexuální styk kastrací. O to podivnější bylo, že v chrámech bohyně Ištar působily nejen chrámové prostitutky, ale i chrámoví prostituti. Zmiňuje se o nich dokonce i Starý zákon jako o "ohyzdných a hanebných sodomářích".

2. Starověká Indie

Sex podle Kamasutry
Sex podle Kamasutry

Indii všichni známe hlavně jako zemi vzniku Kamasutry, nejznámější sexuální příručky všech dob. Ta je na svou dobu nesmírně pokroková. Nejen, že popisuje 64 sexuálních poloh, ale věnuje se i technikám svádění a péče o tělo. Ženě pak nakazuje, že nemá být pasivní, ale aktivně se věnovat laskání a potěšení svého muže.

Klasický manželský sex se točil samozřejmě okolo manžela. Žena sama nesměla při sexu zažívat potěšení a rozkoš, jinak by porodila dceru. A to se nechtělo nikomu riskovat, protože dceři bylo při vdavkách potřeba dát tučné věno. Naopak, syn si v dospělosti přivedl pracovitou ženu i s pěkným majetkem. Není tedy divu, že se indické ženy kdysi dávno poohlížely i po trochu jiném údělu, než byl počestný, ale smutný život manželky. A tím byl život prostitutky.

  • Prostitutky v Indii nosily rudé sárí a zlaté šperky, věřily totiž, že je rudá barva ochrání proti démonům. A potencionální zákazníci je tak zároveň snadno odlišili od ostatních žen.

Indické prostitutky se dělily do tří skupin:

  • Tou první byla kategorie klasických lehkých pouličních holek, kterým se říkalo vecya.
Devadasi - chrámová tanečnice a božská prostitutka
Devadasi – chrámová tanečnice a božská prostitutka
  • Druhou, nejrozšířenější skupinou, byly chrámové tanečnice a "božské prostitutky" zvané devadasi. Ty se přes den věnovaly tanci pro potěchu svého božského manžela a večer zprostředkovávaly poutníkům jeho přítomnost skrze svoje těla. Nejvíce těchto "božských prostitutek" měl bůh Krišna. Údajně jich pojal za manželky tisíce.
  • Třetí, nevyšší a nejvzácnější skupinou prostitutek, byly ganiky. Byly to luxusní společnice těch nejvýznamnějších mužů říše. A protože ti je rádi zahrnovali dárky, směly tyto luxusní prostitutky vlastnit nejen peníze a otroky, ale dokonce i půdu. A o tom se průměrné indické ženě mohlo jenom zdát...

3. Indiáni Severní a Jižní Ameriky

Jižní Amerika

Aztékové to měli rádi pěkně kluci s klukama
Aztékové to měli rádi pěkně kluci s klukama

Jihoameričtí indiáni jsou známí především svými ohromnými pyramidami na vrcholcích hor a krutými krvavými rituály. Jak to ale u nich bylo se sexem?

Tak především, ženy jako by do sexu vůbec nepatřily. Sex, to byla čistě záležitost mužů. A provozovali jej kdykoli a kdekoli. Na mnohých zobrazeních pohlavního styku z té doby u toho žena například pleje záhon, kojí nebo se jinak stará o své děti. Muži pak jsou zobrazeni jako pořádní samci s penisem stejně velkým jako celé jejich tělo.

  • Evropské kněží a misionáře šokovalo, že jihoamerické indiány moc nezajímal klasický sex. O to víc si ale užívali jiné perverzní hrátky. Indiáni totiž věřili, že kdo souloží moc, ten se usouloží k smrti. A tak dávali přednost kvalitě před kvantitou.
Inkové v akci
Inkové v akci

Velmi rozšířená a oblíbená byla tehdy transvestie a homosexualita. V hlavních chrámech údajně žili hezcí muži, kteří se oblékali jako ženy, mluvili vysokými hlásky a byli intimně k dispozici důležitým mužům. Také incestní vztahy nebyly ničím výjimečným a náčelník kmene šel všem příkladem, protože za manželku si mohl vzít pouze svou vlastní sestru.

Zvláštní kapitolu v dějinách sexu jihoamerických indiánů zaujímá zoofilie. Díky ní se totiž dostala do světa zákeřná pohlavní nemoc jménem syfilis. Syfilis původně sužoval jenom lamy, ale pastevci v horách nejspíš neodolali kouzlu některých svých lamích samiček a sexuálním stykem se od nich syfilisem nakazili. A od nich se nakazily jejich ženy a od jejich žen chytili nemoc i evropští dobyvatelé. S nimi nakonec syfilis dorazil i do Evropy.

Severní Amerika

Oproti svým jihoamerickým bratrům byli prérijní indiáni celkem sexuálními svatoušky. Ale ani oni rozhodně nebyli svatí úplně.

Berdache - ani holka, ani kluk
Berdache – ani holka, ani kluk

Tak především, žena měla velmi nízké postavení. Dneska bychom řekli, že byla skoro na úrovni otrokyně. Náležela jí veškerá péče o děti, veškeré domácí práce a navíc musela být k dispozici kterémukoli bojovníkovi kmene, když se mu zrovna zachtělo. Sexuálně žít začínala s první menstruací, ale to už dávno nebyla pannou. Úkolem matky totiž bylo zbavit svou dceru panenství ještě v dětství. A k tomuto úkolu použila většinou své vlastní prsty. Když to matce opravdu nešlo, byla tato povinnost svěřena nějakému šťastnému mladíkovi z kmene.

Zvláštní sexuální kapitolou života prérijních indiánů byli tzv. berdachové. Byli to chlapci, které nelákalo bojovat a vzájemně si s ostatními dokazovat, kdo z nich je větší samec. Dostali proto ženské oblečení, zůstávali s ženami doma a provozovali s muži z kmene homosexuální styky. Byli u nich velmi oblíbení, asi i proto, že povaha berdachů byla veselá a tvář i kůže hebká a hladká. Nemuseli totiž skoro pracovat a nebyli tak sedření a ustaraní, jako ostatní indiánské squaw (jak indiáni nazývali své ubohé manželky).

Kam se podíváme ve druhé a třetí části článku o historickém sexu?

Ve druhém díle našeho sexuálního výletu do historie navštívíme čínské a japonské umělkyně lásky. Ve třetí části nás pak čeká prohlídka řeckých veřejných domů a podíváme se i na římské hromadné sexuální orgie. Máte se nač těšit!

Pokud vás toto téma zaujalo, spoustu dalších zajímavostí o tom, co bavilo naše předky nejen v posteli, si můžete přečíst v článku Historie sexu – sexuální praktiky napříč historií.