Sexuální praktiky starých národů 3/3 – Sexuální orgie ve starém Řecku a Římě

Naši cestu zpátky časem za tajemstvím dávného sexu zakončíme na antických orgiích. Antika totiž bylo pro sex to nejlepší období. Šukalo se kdykoli, kdekoli a s kýmkoli. A to tím nejperverznějším a nejchlípnějším způsobem, jaký si jen dovedete představit. Kdy se to zvrtlo?

Sexuální praktiky starých národů 3/3 – Sexuální orgie ve starém Řecku a Římě

1. Antické Řecko

Málokterá starověká civilizace má tak peprnou sexuální historii jako antické Řecko a Řím. Všechny možné perverznosti a čuňačinky se odehrávaly naprosto veřejně. A za zdmi soukromých luxusních vil a veřejných domů se děly i věci, které by snad člověk raději ani nevěděl.

Uzavřít manželství, to byla společenská povinnost. Muž získal status dospělého občana a zajistil pokračování rodu. Postelové radovánky se ale neodehrávaly v manželském loži, na to tehdy byly vhodnější prostředky. K dobrému společenskému postavení se tehdy slušelo, opatřit si na sexuální hrátky mladou dívku nebo ještě lépe mladého chlapce. Sehnat dívku bylo velmi jednoduché, ženy na sex byly pro ty chudší. Bohatí občané dávali přednost krásným mladíkům. Stát se milencem zámožného vlivného občana bylo u mladého muže dokonce pokládáno za první znak dospělosti. Jeho "patron" se mu stal učitelem sexu a zároveň se o něho finančně staral a společensky ho podporoval.

Antika – zlatý věk prostituce

Obraz ze zdi starověkého bordelu
Lehká holka se zákazníkem – obraz ze zdi starověkého bordelu

Jestli někdy a někde prostituce doslova kvetla, bylo to právě za starého Řecka a Říma. Pravidelné návštěvy veřejných domů byly mladíkům dokonce doporučovány samotnými rodiči jako prospěšné, zdravé a užitečné. A to i pro chlapce, kteří ještě neejakulovali. Rodiče si navíc mohli být jisti, že svěřují svoji ratolest do rukou pravé odbornice. Už nikdy a nikde na světě nebyla v prostituci taková pestrá specializace jako právě v této době.

Ještě oblíbenější než klasická ženská prostituce byla prostituce mužská. Jak už bylo řečeno, dívky byly prostě pro chudinu. Homosexualita byla v antice vždycky velmi otevřeně přijímána, ale ke konci římského období došla situace tak daleko, že císař Nero pojal svého milence za manžela a císař Hadrian nutil lid, aby jeho milence uctíval jako měsíčního boha a stavěl mu chrámy a sochy. Konec éře otevřené homosexuality učinilo až křesťanství, které homosexuální styk zakázalo pod trestem upálení a císař Justinián vinil homosexuály za hladomory, zemětřesení a mor.

Tak trochu jiná Sparta

Svérázná výchova ve staré Spartě
Svérázná výchova ve staré Spartě

Sparta se od jiných antických městských států v lecčems podstatně lišila. Všichni ji známě jako město bojovníků vedených od dětství velmi tvrdou výchovou. Jak to ale Sparťani měli se sexem?

Nejdále ze všech měst dovedla Sparta podporu homosexuality. Ta se stala součástí jejich pověstného výchovného systému a mužům bylo dokonce nařízeno udržovat s jiným mužem z oddílu homosexuální styky. Proč? No protože když bojujete vedle někoho, s kým se doslova a do písmene sblížíte, bojujete za něj jako lev.

Sparta byla taky Jediné město, kde neexistovala prostituce. Nebylo to tím, že by Sparťané byli tak mravní, právě naopak. Ve Spartě byla povolená nevěra jak mužům  což bylo po celém Řecku naprosto normální  tak i ženám. A to bylo jinde naprosto nemyslitelné. Jinde ženě přistižené při nevěře hrozil velmi tvrdý trest, často i smrt.

Jak vypadaly prostitutky?

Prostitutky se tradičně oblékaly do bledě modrého hedvábí a vlasy si barvily na blond nebo na zrzavo. Prostituci se starém Řecku věnovaly dva typy žen. Tím prvním byly otrokyně, které prostě neměly na výběr, a tím druhým byly svobodomyslné ženy, které chtěly žít stejně plnohodnotný život jako muži.

Deiktridy

Deiktridy neboli "výstavní dívky" byly tou nejspodnější vrstvou prostitutek. Byly to otrokyně, které se musely vystavovat nahé v oknech nebo ve dveřích, aby nalákaly zákazníky.

Hetéry

Mladí hoši byli jako prostituti úplně nejoblíbenější
Mladí hoši byli jako prostituti úplně nejoblíbenější

Opakem deikrid byly slavné a opěvované hetéry. V dnešní době bychom je nazvaly luxusními prostitutkami, ale tehdy byly označovány jako "společnice". Za jedinou noc s hetérou jste mohli utratit i 100x víc, než byste nechali ve veřejném domě.

Jednalo se o vzdělané a bohaté ženy, které vlastnily krásně zařízené luxusní domy a působily i v politickém životě. O tom se tehdejším počestným manželkám mohlo jenom zdát, ty nesměly vlastnit žádný majetek a ze zákona musely poslouchat rozkazy manžela. Mnohé hetéry dosáhly významných státních postů a sochy některých z nich byly dokonce uctívány v chrámech. Ekvivalent k nim bychom našli právě v japonských gejšách.

Porné, pracující, dávavá aneb prostitutka stokrát jinak

Jak moc se prostituci dařilo v období antiky, můžeme usuzovat podle množství slov, kterými se prostitutky označovaly. Dochovalo se nám 66 názvů pro ženskou prostituci a 74 pro mužskou.

Speciální mínce pro prostitutky
V Římě měli pro prostitutky i speciální mince
  • Asi nejobecnějším výrazem je porné. Označovaly se tak prostitutky obecně.
  • Další typický název byl demiurgos, což znamenalo veřejná dívka.
  • Fellatrix byla odbornice na orální sex.
  • Další názvy pro lehké holky byly třeba holčička, vlčice, šmudla, dávavá, holka pro každého nebo pracující.
  • U starých Římanů se škála prostitutek rozšířila ještě dál. Zvláštní skupinou prostitutek byly tzv. mlýnské holky. Ty mlely obilí na ručních mlýnech a u toho zpívaly sprosté písničky. Mlýny a pekárny prostě tehdy fungovaly i jako nevěstince. Po pořádném výkonu s mlýnskou holkou jste si mohli dát tehdejší specialitu koláček ve tvaru kundičky.
  • Římské prostitutky se dál dělily podle toho, kde svou činnost vykonávaly.  Takže byly k dispozici  holky z tržnic, přístavní holky, holky z mostů, ale i holky hřbitovní, které pracovaly přímo mezi náhrobky.

2. Starověký Řím

V luxusních vilách se Římané věnovali hromadnému sexu
V luxusních vilách se Římané věnovali hromadnému sexu

Vrcholem sexuálního rozkvětu lidstva bylo období starého Říma. Bylo to zejména tím, že římské ženy byly sexuálně mnohem svobodnější než ty v Řecku  Římané zastávali názor, že sex může mít člověk s každým, s kým se mu chce a kdo s tím souhlasí. To ale vedlo k velikému úpadku manželství. Císař Augustus se to snažil vyřešit zavedením pokut pro neprovdané a odměnami pro zasloužilé matky, ale nadržené ženy pokuty obešly tím, že se nechaly zapsat do státního registru prostitutek.

V Římě se otevřeně souložilo skoro všude. Bylo naprosto běžné rozdat si to v divadle nebo v lázních. Před hradbami měst vznikaly registrované nevěstince zvané lupanárie, kde byli zájemcům k dispozici speciálně proškolení muži i ženy. Na kolonádě zase fungovaly tzv. fornices, což byly malé domky určené pro sex. Dodnes ale zůstala nejpověstnější otevřená prostranství zvaná stabulyTady se naprosto otevřeně a veřejně provozovaly veškeré druhy sexu a v určité dny byla místa vyhrazena pro hromadné sexuální orgie.

Mladíci a atleti - to bylo to nejlepší
Mladíci a atleti – to bylo to nejlepší

Ještě dnes se může zdát pobuřující, že hlavní ženou Říma se stala i bývalá prostitutka. Theodora byla manželkou císaře Justiniána a zavedla první reformu prostituce v dějinách. Zakázala zaměstnávání nezletilých a zařídila prostitutkám a otrokyním zákonnou ochranu před násilím.

Jak už bylo výše zmíněno, v Římě, stejně jako jako Řecku, vzkvétala homosexualita a s ní spojená mužská prostituce. Oblíbeni byli zvláště sportovci a atleti. Ti dělali společnost vysoce postaveným mužům, dokonce i samotným císařům.  Výjimečně si je pořizovaly i ženy z vyšší společnosti.

  • Erotickým symbolem v době antiky nebyly pohlavní orgány či prsa, ale pěkně tvarovaný zadek.
Čím byla doba horší, tím více se v Římě šukalo
Čím byla doba horší, tím více se v Římě šukalo

Sexuální nespoutanost se podle mnoha historiků stala jedním z faktorů stojícím za koncem římské říše. Čím více barbaři masakrovali římské legie, čím víc se podrobená území bouřila a politická situace se přiostřovala, tím větší orgie se odehrávaly v domech Římanů i na veřejných prostranstvích.

V kronikách se například dochovala scéna, při které se jedna prostitutka vsadila, že přímo při hrách v koloseu (což byl ohromný římský stadion) veřejně osouloží osla. A svou sázku vyhrála.

Když se na to podíváme zpětně, obyvatelé Říma zkrátka utopili svůj strach z budoucnosti ve víně a sexu. Utopili tak ale nakonec i sami sebe. Na druhou stranu, asi nikdy v dějinách lidstva neexistovala nadrženější, zvrhlejší a sexuálně otevřenější společnost, než právě ta ve starověkém Římě.