Tipy pro dominy a dominanty, jak být lepším mrskačem

Práh bolesti a hranice mezi příjemným a nepříjemným se liší den ode dne, závisí na náladě i únavě. A protože cílem mrskání nemusí být bolestivý výprask, ale spíše postupné jemné týrání, musí být pán ke své subce velmi vnímavý. Díky tomu se pak bičování může stát dobrým nástrojem spíše psychického ponížení než fyzického násilí.

Tipy pro dominy a dominanty, jak být lepším mrskačem

Ne všechny BDSM techniky musí být nutné násilné. Stejně tak platí, že bičování a mrskání nemusí znamenat jen krvavou a bezcitnou středověkou řežbu. To, co na první pohled vypadá brutálně a povrchně, ve skutečnosti skrývá mnohem více než jen obyčejnou fyzickou bolest (tedy nic proti bolesti, je-li někomu slastí, ale o tom jindy).

V rámci bičování může být bolest až druhotnou záležitostí. Pro někoho je daleko zajímavější spolu s bolestí zažívat pocit ponížení, bezmoci (je-li ke všemu ještě svázán), dlouho trvajícího utrpení a podřízení se.

Je potřeba bičovaného svazovat?

Svázat či nesvázat?
Svázat či nesvázat?

S bondage či na volno? Každé má své. Při použití některé z bondage technik a následném mrskání se dostává otrok do situace, ze které samovolně neodejde, je zcela podřízen pánovi. Je to jistě vzrušující a má to své kouzlo.

Zato má-li volnost a pouze pánovi a jeho výprasku dobrovolně drží, je to do jisté míry zcela na něm, zda zůstane na místě nebo bude někam uhýbat a unikat. Volné pozice jsou zajímavější pro hru s psychikou a nabízí daleko více možností ponížení, disciplíny a trestů.

Otrokovi se honí hlavou zcela jiné myšlenky, když je při bičování svázán, nebo když má volnost.

Citlivé bičování

Zní toto sousloví příliš protichůdně? Vůbec ne. Citlivost je to, co je zde velmi důležité. Citlivý přístup dokáže pro obě strany přichystat skvělou zábavu. Naopak necitlivé tupé šlehání vůbec nemusí být tím příjemným zážitkem, jaký by oba chtěli prožít.

  • Je nutné, aby si partneři dohodli nějaké signály pro zmírnění či naopak zesílení trýznění a samozřejmě také zastavovací bezpečností slovo, safeword.
  • Nárůst intenzity ran by měl být pozvolný, s přestávkami. A po celou dobu bičování je nutné z vysledovaných reakcí otroka korigovat intenzitu a počet ran. Je dobré pro začátek na rozehřátí jen několik lehčích ran, pak postupně přidávat na síle i počtu opakování.
Citlivě a hravě
Citlivě a hravě

Cílem mrskání samozřejmě může být i týrání a uštědřování otrokovi ran takových, že je mu to až nepříjemné. Přesto to ovšem znamená, že akce může být ze strany pána citlivá. Citlivý přístup neznamená šlehat opatrně, aby to náhodou nebolelo. Bolest nevadí a je to jeden z hlavním aspektů takového výprasku. Znamená to ale sledovat pečlivě otrokovy reakce a jim přizpůsobovat další intenzitu, počet ran, případně přestávky. K tomu je nezbytně nutné, aby se partneři dobře znali a uměli číst své reakce. Slzy a zoufalé prosby vůbec nemusí znamenat, že již otrok nechce dostávat další rány. Taková hra často navenek vypadá zcela jinak, než jak ji vnímají oba aktéři.

Čím hlubší je vztah obou, čím lépe se znají, tím více si oba bití mohou vychutnat, prožít a užít.

Každý reaguje jinak a je potřeba umět se vyznat v reakcích druhého. Platí to ostatně u všech BDSM technik. Zde však jde často o výraznou bolest, proto je vnímavost důležitější než u jiných méně násilných technik.

Není bolest jako bolest

Rozdílné přístupy k mrskání přináší různé typy bolesti. Jinou bolest vyvolá svižná rána bičem nebo mnoho jemnějších ran důtkami.

Na první pohled jsou lehčí rány důtkami milosrdnější, ovšem po mnohačetném opakování se stává kůže velice citlivou na sebemenší dotek. Zasažené místo na těle ani nemusí být krvavé, avšak prožitek bolesti je intenzivní.

Od použité techniky i nástrojů se také odvíjí i délka snesitelnosti bičování i následky do příštích dní. Vyzkoušejte a uvidíte, co vám vyhovuje více a kolik vlastně snesete.

Cukr a bič

Nezbytným aspektem celé hry bičování je dělání přestávek. To umožňuje pánovi zkontrolovat stav otroka (fyzický i psychický). Subka má na druhou stranu prostor pro oddych a uvědomění si pánovy přítomnosti, na které se stává postupně více a více emočně závislou. Některé subky rády snáší bolestivé rány, když přitom ví, že bude následovat krátký okamžik, kdy jim pán daruje něco za odměnu – krátce na něj položí ruku, nabídne mu své intimní partie apod.

Upletu si na tebe ...
Upletu si na tebe ...

Psychické zpestření mrskání

Pokud máte touhu zpestřit strohé fyzické násilí i nějakým psychickým aspektem, vyzkoušejte zapojit hru napětí, nejistoty, strachu apod. Z mrskání se tak rázem stane něco zcela jiného než pouhý výprask a bolest rozhodně nebude to nejzajímavější.

  • Vlastnoručně upletený bič či pomlázka dodávají mrskání osobnější rozměr. Zvláště pak pokud je otrok přítomen při výrobě – vidí, co jej čeká, po celou dobu výroby má dostatek času si vše představit, rozvíjet své fantazie. Stejně tak pán, který vlastnoručně pomlázku připravuje, ji celou dobu tvoří s myšlenkou na její rozmanité využití.
  • Otrok si sám určí mrskací dávky. Dohodnete se například na několika sériích po určitém počtu ran. Je zajímavé vědět, kolik ran ještě bude následovat a zároveň je v tom aspekt nejistoty, zda si to pán náhodou nerozmyslí.

Jak tedy býti lepším mrskačem

Pro bezkonkurenční provedení této drsné techniky, o které se bude vaší subce ještě dlouho zdát, doporučujeme zejména:

  • perfektně zvládnout samotné mechanické provedení techniky bičování či mrskání,
  • dopředu si akci připravit a promyslet,
  • provádět ji jen s partnerem, se kterým se důvěrně znáte,
  • nespěchat.

Hodně štěstí a nevšední zážitky!

Inspirujte se také zde:

Biče, plácačky, důtky a jejich použití v BDSM

Sadismus, masochismus a sadomasochismus - uspokojení z násilí

Ponížení jako hra

Vybíráme z e-shopu