Homosexuálové a sex – Rizika AIDS a výskyt HIV v ČR

Třetí díl krátkého exkurzu do světa sexu homosexuálů je tak trochu odbočením od samotného intimního aktu. Budeme se totiž zaobírat rizikovým chováním, které je se sexem gayů spjato – a zdravotními následky, které s sebou pohlavní choroby, zejména AIDS, přinášejí. Kolik nakažených virem HIV u nás a ve světě je? Kde – a zejména kdy! - se nechat testovat?

Homosexuálové a sex – Rizika AIDS a výskyt HIV v ČR

Pod taktovkou choroby

Nemoci přenášené pohlavním stykem (v anglické literatuře známé jako STD – Sexually Trasmitted Diseases) provázejí lidstvo od úsvitu věků. S trochou nadsázky je možné na sexuálně přenosné nemoci – a jejich vztah k sexuálnímu aktu – aplikovat známý paradox „slepice a vejce“. Masivnímu rozšíření mnohých chorob pak byla (a i nyní je) výrazně nápomocna prostituce. Koncem 15. století postihla Evropu epidemie syfilisu, vůbec první zaznamenaná epidemie tohoto typu. Dle dobových kronik byl tehdy syfilis dokonce nejčastější příčinou úmrtí.

Obrovským lékařským průlomem pro léčbu těchto pohlavních chorob se stala antibiotika. Tyto léky se zdravotníkům dostaly do rukou v první polovině 20. století. Masové využívání antibiotik stálo za znatelným snížením výskytu mnoha pohlavních chorob – zejména kapavky, chlamýdií, popř. syfilisu.

S účinnou léčbou se však ruku v ruce pojila i nižší obezřetnost, která vyvěrala mj. i z uvedení hormonální antikoncepce na trh. Ta byla mnohými považována za dostatečnou ochranu nejen proti nechtěnému otěhotnění, ale právě i proti sexuálně přenosným infekcím. Nemalou roli v šíření mnohých chorob sehrály změny v poválečných sociálních zvyklostech. Mnoho změn ve vnímání sexuálních menšin nastartovala tzv. sexuální revoluce, započatá v 60. letech. Zásadní úlohu pro šíření mnoha pohlavních chorob měla ale především globalizace společnosti související s masivním rozvojem letecké dopravy.

Pohlavní choroby se samozřejmě nevyhýbaly ani komunitě gayů. Lékařské studie však začaly brát tuto menšinu v potaz teprve v posledních desetiletích. Není tedy možné určit, jak moc se napříč historií lišila infikovanost u homosexuálů při porovnání s heterosexuály. Do hledáčku odborníků se gayové dostali začátkem 80. let – s vypuknutím epidemie HIV...

Hormonalni antikoncepce
Jedna z prvních hormonálních antikoncepcí

Rakovina gayů

HIV (Human Immunodeficiency Virusvirus lidské imunitní nedostatečnosti) je patogenem, který způsobuje nemoc známou jako AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndromesyndrom získaného selhání imunity). Vinou choroby dochází v průběhu několika let k úplnému rozvrácení imunity postiženého. AIDS se projevuje širokým souborem příznaků, varovným signálem je především chřipce podobný stav, který se rozvíjí 2-4 týdny po infekci. Příčinou úmrtí se může stát i naprosto banální nachlazení, neboť imunitní systém nedokáže šíření nákazy potlačit.

AIDS v tisku
Tisk informující o AIDS (1984)

AIDS je dnes nemocí pandemického charakteru. Podle posledních odhadů se množství infikovaných osob blíží k 60 milionům. V průběhu posledních desetiletí bylo dosaženo výrazného pokroku na poli vývoje léků proti šíření viru HIV v těle nemocného. Užívání moderních medikamentů dnes umožňuje vést relativně normální život, jehož délka dosahuje průměrné délky života zdravého jedince.

Navzdory postupům ve vývoji léčby je AIDS stále smrtelnou nemocí, což je dáno především vysokou cenou dostupných léčiv. Více než tři čtvrtiny infikovaných přitom pocházejí ze zemí třetího světa, možnosti jejich léčby jsou tedy vysoce omezené. Místa s vysokým počtem infikovaných se vyskytují ale i v „západním“ světě; udává se, že čtvrtina gayů v San Franciscu je virem HIV infikována.

  • Co je bugchasing?

  • Vědomý sex s HIV pozitivní osobou bez ochrany jako adrenalinový zážitek či forma sebepoškozování; přibližně tak zní definice nebezpečné sexuální praktiky, zvané bugchasing (doslova „pronásledování brouků“). Tato extrémní forma sexuálního kontaktu (zvaného též familiérněji „fuck of death“) bývá některými psychology považována také za určitý druh sebevraždy.
AIDS v Africe
Výzva pro zjištění HIV pozitivity (Afrika)

Gaëtan Dugas a volná láska

V šíření HIV sehrála jednu ze zásadních rolí právě komunita gayů. Jednou z postav tohoto nechvalně proslulého příběhu byl Gaëtan Dugas, kanadský homosexuál, který měl údajně styk až s 1500 muži. Masovému rozšíření choroby bylo výrazně nápomocné Dugasovo povolání leteckého stevarda. Vliv ale mohla mít i dobíhající sexuální revoluce a jeden z filozofických pilířů tohoto hnutí – tzv. "volná láska" ("free love"). Dugas byl dlouhá léta považován za tzv. „pacienta nula“, tedy člověka, který způsobil masové rozšíření této infekce.

Důsledkem nechráněného sexu se HIV od roku 1981 šířilo americkou homosexuální komunitou jako lavina. Dobový tisk dokonce označoval příznaky nemoci jako „rakovinu gayů“. Teprve nedávnými rozbory bylo zjištěno, že virus HIV se na území USA vyskytl již v 60. letech. Prapůvodním hostitelem viru bylo zřejmě několik rodů opic v oblasti centrální Afriky. K přenosu na člověka došlo někdy počátkem 20. století. Doposud není příliš jasné, jak došlo k mezikontinentálnímu přenosu viru.

  • Pravděpodobnost přenosu HIV

  • Přestože je AIDS velikým strašákem homosexuální komunity, pravděpodobnost nákazy od HIV pozitivního partnera při nechráněném análním sexu může mnohé překvapit. Odborné výzkumy dokládají, že – v závislosti na několika faktorech – se riziko přenesení pohybuje v hodnotách 0,04 – 0,9 %. Záleží zejména na zdravotním stavu HIV pozitivního muže, zásadní vliv má ale spíše sexuální role nenakaženého. V případě pasivního partnera je riziko přenosu až 20x vyšší.
Gaëtan Dugas
Gaëtan Dugas

Výskyt HIV v ČR

První případy osob nakažených HIV přecházela tuzemská média jako nezajímavou událost odehrávající se „tam za oponou“. První případy nakažených zveřejnila oficiální místa v březnu roku 1987. V listopadu téhož roku bylo na území tehdejšího Československa evidováno první úmrtí v důsledku AIDS. Informace o viru a nemoci byly na sklonku totality poměrně strohé a podřízené všudypřítomné cenzuře.

S pádem režimu se povědomí o výskytu HIV v ČR rozšířilo, spolu s tím došlo bohužel také k rozšíření nemoci samotné. Dnes je podle údajů Státního zdravotního ústavu v ČR nakaženo virem HIV necelých 2500 osob, skutečné odhady však hovoří až o desetinásobku. Nejčastějším způsobem přenosu je homosexuální a bisexuální pohlavní styk. Tímto způsobem se u nás nakazilo až 65 % postižených. Zdravotní léčbu ze strany klinických pracovišť doplnila v průběhu devadesátých let sociální a psychologická podpora, poskytovaná vznikajícími centry prevence a léčby AIDS.

Kampaň proti AIDS
Kampaň upozorňující na rizika spjatá s AIDS

HIV centra

Jedním z prvních pracovišť tohoto typu byl Dům světla v Praze, otevřený roku 1999 pod záštitou České společnosti AIDS pomoci. Dům světla poskytuje krom poradenské činnosti také azyl pro HIV pozitivní osoby, zprostředkovává i komunikaci těchto osob s úřady. Pořádá také osvětové přednášky a besedy; zejména ale poskytuje možnost bezplatného a anonymního testování na přítomnost viru HIV v krvi. Možné je také nechat se testovat i na další sexuálně přenosné nemoci.

Otestovat se lze nechat také v drtivé většině nemocnic, popř. ve specializovaných HIV centrech. Toto testování je však zpoplatněno, cena se pohybuje v řádu několika stovek korun.

Alternativou je potom sada pro samovyšetření, kterou lze zakoupit v některých lékárnách. Tento typ diagnostiky je pouze orientační, konečný verdikt může určit pouze lékařský pracovník. Testování rozhodně není vhodné provádět dříve, než 1,5–3 měsíce po rizikovém styku. V rané fázi infekce totiž tělo netvoří dostatečné množství protilátek. Jejich dostatečně vysoká hladina je přitom pro potvrzení či vyvrácení infekce naprosto klíčová.

HIV samovyšetření
Sada pro samovyšetření na přítomnost HIV v krvi

A příště?

Další díl seriálu pojmeme ve veselejším duchu. Čeká nás totiž soubor vážně míněných i kuriózních dotazů a mýtů týkajících se milostného života gayů. Točí gay porno jen gayové? Opravdu je anální sex vlastní každému homosexuálnímu páru? Dozvíte se také, jak na homosexuální subkulturu a praktiky shlížely různorodé kultury napříč světem a historií.

Použité zdroje

Vybíráme z e-shopu