TESE, TESA, MESA

TESE, TESA, MESA

TESE čili TEsticular Sperm Extraction je chirurgická extrakce spermiívarlat. Chirurg odebere malou část tkáně z varlete a extrahuje z ní jakékoliv životaschopné buňky spermií, které budou následně použity v rámci dalších zákroků umělého oplodnění.

TESE se obvykle používá u pacientů trpících azoospermií (stav označující nedostatek nebo nepřítomnost živých spermií v ejakulátu).

Kdy se používá TESE

TESE se používá v případě, že pacient:

  • nemůže ejakulovat
  • nemá v ejakulátu dostatečné množství životaschopných spermií (azoospermie)
  • pacient podstoupil operaci pohlaví, ale chce si zachovat plodnost

nejčastějších příčinách mužské neplodnosti a možnostech umělého oplodnění se dočtete v článku Neplodnost a umělé oplodnění: co dělat, když se vám nedaří otěhotnět?

Azoospermie samotná se dělí na obstruktivní a neobstruktivní. V případě obstruktivní azoospermie brání přístupu spermií do ejakulátu nějaká překážka a obvykle se sahá po jiných zákrocích. Při neobstruktivní azoospermii se používá TESE, ale až jako druhá možnost, pokud selhala hormonální terapie, která umožňuje zvýšenou tvorbu silnějších spermií.

Cena zákroku se pohybuje mezi 20 a 40 tisíci korunami, v závislosti na klinice. 

Pokud mají doktoři získat z vašeho těla vhodné spermie, má smysl brát přípravky na zlepšení spermatu. Ty totiž obecně posilují produkci a životaschopnost spermií ve vašem těle a to i v případě, že spermie nemohou přirozeně vstoupit do ejakulátu. 

Průběh TESE

TESE se obvykle provádí pod lokální anestézií. Někdy se doktor uchýlí ke spinální, nebo dokonce kompletní anestézii. 

Chirurg provede řez šourkem a dostane se až ke kanálkům, kde jsou uloženy spermie. Odtud odebere několik vzorků tkáně a řez zašije. Každý vzorek je pak vyhodnocen na přítomnost spermií. Ty jsou buďto rovnou použity k oplodnění, nebo zmrazeny pro použití v budoucnu.

Mikro-TESE

Při mikro-TESE chirurg využívá během operace mikroskop. Díky tomu je schopen vypozorovat, které tubuly mohou obsahovat větší množství spermií. Metoda je invazivnější než TESE, vyžaduje kompletní anestezii a obvykle se používá jen u pacientů s neobstrukční azoospermií.

Stejně jako u TESE vede chirurg řez šourkem, ale větší, aby měl prostor pro použití mikroskopu. Pokud ani mikroskop neodhalí místa, kde se mohou pravděpodobně nacházet spermie, provede doktor náhodný odběr vzorku z mnoha různých míst a řez zašije.


Záběry z mikro-TESE

Další metody extrakce spermií

Základní metody extrakce spermií
Základní metody extrakce spermatu

TESA

TESA (TEsticular Sperm Aspiration) čili nasátí spermií z varlat se používá u mužů s obstruktivní azoospermií – tj. u mužů, kteří mají dostatek spermií, které se ale z různých důvodů nemohou dostat do ejakulátu v dostatečném množství. V takovém případě jsou jim spermie vysáty z varlat skrze injekci, což je méně invazivní než TESE.

MESA

MESA (Microsurgical Epididymal Sperm Aspiration) čili mikrochirurgické nasátí spermií z nadvarlat se provádí u mužů, jejichž nadvarle či cévy jsou zablokovány (např. kvůli vasektomii nebo vrozené bilaterální absenci chámovodu).

Může být provedeno samostatně, nebo v koordinaci s odebráním vajíčka partnerky. Provádí se pod úplnou anestézií, s využitím mikroskopu. Pacientovo sperma je obvykle zamrazeno pro budoucí použití. Používá se pro rozsáhlou kolekci mužského spermatu, primárně u mužů s vrozenou poruchou chámovodů.

Chirurg provede cca 3 cm dlouhý řez do šourku, kterým prostrčí jehlu. Tekutina je odsáta z nadvarlete, kde spermie dozrávají.

PESA

PESA (Percutaneous Epididymal Sperm Aspiration) čili injekční nasátí spermií přímo z nadvarlat je metoda, která se používá při pokusech o umělé početí u mužů trpících obstrukční azoospermií kvůli vasektomii nebo infekci. Provádí se pod lokální anestezií paralelně s odebráním partnerčina vajíčka.


Související hračky


Související témata

Ejakulace

Ejakulace

Ejakulace je prudké vypuzení ejakulátu, ke kterému dochází při orgasmu. Při mužské ejakulaci ze ztopořeného penisu vystříkne ejakulát (sperma). Během jedné ejakulace se uvolní dávka o průměrném objemu 2 – 6 ml ejakulátu.... ...

Ejakulát

Ejakulát

Ejakulát je výměšek pohlavních žláz. Skládá se ze spermií a semenné (seminální) plazmy. Spermie se tvoří ve varlatech, semenná plazma v přídatných pohlavních žlázách. Z těla se dostává během ejakulace.... ...

Oplodnění

Oplodnění

Oplodnění (také oplození nebo fertilizace) je splynutí dvou pohlavních buněk vedoucí ke vzniku nového organismu. U lidí (a savců obecně) to znamená, že prostřednictvím pohlavního styku dojde ke splynutí mužské pohlavní buňky (spermie) a ženské pohlavní buňky (vajíčka).... ...

Těhotenství

Těhotenství

Těhotenství (gravidita) je proces odehrávající se v těle ženy, při kterém vznikne nový lidský tvor od první buňky až po okamžik,... Těhotenství (gravidita) je proces odehrávající se v těle ženy, při kterém vznikne nový lidský tvor od první buňky až po okamžik, kdy je v ideálním případě schopen samostatně přežít mimo dělohu. Těhotenství začíná oplodněním (splynutím vajíčka se spermií) a končí porodem či potratem.... ...

Vasektomie

Vasektomie

Vasektomie (také vazektomie) je metoda mužské sterilizace. Je považována za jednu z forem mužské antikoncepce. O sterilizaci si ze zákona může zažádat každý od 21 let.  Při vasektomii jsou chirurgicky přerušeny mužské chámovody.... ...

Vasovasostomie

Vasovasostomie

Vasovasostomie (doslova „spojení chámovodu s chámovodem“) je chirurgický zákrok, jímž má být vrácena vasektomie (metoda mužské sterilizace) do původního stavu. Jedná se tedy o znovuzprůchodnění chámovodů.... ...

Vybíráme z e-shopu