vibratory.net

Submisivita, podřízenost v BDSM vztahuSubmisiv je primárně vzrušován podřízeností svému dominantnímu protějšku, vzrušuje jej být dominantem trestán a ponižován. Sub nemusí nutně být masochistického zaměření (mnoho masochistů není submisivně orientováno a naopak, mnoho submisivů není schopno snášet tvrdší fyzické tresty). 

Dominance a submisivita, ve zkratce nazývané D/s, patří mezi základní čtyři pojmy zkratky BDSM (těmi zbývajícími jsou Sadismus  Masochismus (SM) Bondage – Disciplína(BD)).

Submisivní jedinec bývá nazýván klasicky submisiv, setkáváme se i se zdrobnělými názvy subík - subinka, dle pohlaví. Další variantou je pojmenování otrok, které se vyskytuje v Master-slave vztazích.

Obojek jako znak podříznosti


Subinka nosí svůj obojek hrdě.
Subinka nosí svůj obojek hrdě.

Znakem submisivity je nošení obojku, který subíkovi / subince nasazuje jeho Pán / Paní. V dlouhodobějších D/s vztazích se rituál nasazení a přijetí obojku stal paralelou klasických "vanilkových" zásnub.

Mezi Dominantem a submisivem může, ale nemusí docházet ke klasickému sexuálnímu styku. Naopak, odpírání sexuálního vyvrcholení subovi často oba partnery vzrušuje a některé druhy BDSM vztahů jsou na tomto principu založeny (např. cuckold).

Submisiv je vnímán jeho majetek svého dominanta a podle síly a intenzity vzájemného vztahu má různou míru svobody a možnosti vlastního rozhodování. Toto uspořádání může oscilovat od D/s nastavení pouze na sexuální hrátky, kdy v běžném životě pak submisiv vystupuje ke svému protějšku jako rovnocenný partner. Naopak nejintenzivnější formou D/s vztahu je vztah 24/7, ve kterém je submisiv 24 hodin denně 7 dní v týdnu pořízený a poslušný svému Dom.


Líbil se Vám článek? Sdílejte!

Realizujte o čem jste četli

Související

Alfa sub, nejvýznamnější, primární subka

Alfa sub je pojem, který se může vyskytnout v BDSM a D/s vztazích, kde dominant má více než jednoho otroka. Alfa subkou je označována ta subka, která je mezi ostatními nejvýznamnější, požívá u svého pána nejvyšší úcty, důvěry, znají se nejlépe.. Pozice primární subky naznačuje, že v dominantně - submisivním vztahu existuje další stupeň hierarchie. Tento ...

Bottom, role v BDSM

Pojmem Bottom se v BDSM praktikách označuje ten, který je tzv. příjemcem různých technik. Čili ten, který je svazován v bondage, na komž jsou aplikovány sadomasochistické techniky, ponižování, či jiné trýznění v rámci různých her a sexuálních scén. Protějškem je Top, neboli trýznitel, mučitel. Bottom je velmi často partner, který dává ...

Chremastistofilie, vzrušení z okradení

Při chremastistofilii je dotyčný vzrušen představou, že je okrádán.  V reálu se taková situace těžko simuluje, neboť okradení musí být pro správné vzrušení autentické. Spíše se tedy jedná o vzrušující představy, přehrávání různých scénářů přepadení a okradení v hlavě při masturbaci nebo sexu. Roli zde hraje psychologický aspekt vzrušení z ponížení, ...

Dominantně - submisivní vztah

Dominance a submisivita jsou dvě strany mince, které se jedna bez druhé neobejdou. Dominantní jedinec je sexuálně vzrušován podřízeností svého protějšku, submisiva vzrušuje nadřazenost a autorita jeho partnera. Tato forma vztahu se může vztahovat čistě na sexuální hrátky, ale může přerůst do trvalejší každodenní formy vztahu a vyústit i v ...

Dominance, nadřazenost v BDSM vztahu

Dominance je zvláštní forma sexuální odchylky, při které je jedinec primárně vzrušován podřízeností a poslušností svého protějšku. K přímému sexuálnímu styku mezi Dom a sub může, ale nemusí docházet. Zvláště ženské dominy svého orgasmu dosahují často jinou cestou, např. orálním stykem ze strany svého sub, kterého nechávají schválně dlouhodobě sexuálně ...

Fear Play, hra na strach, Terror Play

Fear play – v překladu z angličtiny hra na strach – je sexuální praktikou, při níž je v jednom z aktérů vyvolán strach. Jako součást BDSM je považován za edge play (rizikovou praktiku). Když se člověk bojí, do těla se mu začne uvolňovat adrenalin. Jeho smysly se zbystří a jedinec všechno prožívá citlivěji. Hranice, kdy strach ještě ...

Knife play, Hra s nožem

Knife play – v překladu z angličtiny hra s nožem – zahrnuje sexuální hrátky s jakoukoli čepelí – noži, dýkami, meči, potažmo žiletkami. Čepel a hrozba zranění a smrti, kterou představuje, oběť psychicky stimuluje, vyvolává v ní strach (viz fear play), nebo ji vzrušuje jiným způsobem (např. dodává dom na síle). Čepel je obvykle ...

Kožený fetišismus, leather fetishism

Kožený fetišismus vyjadřuje, jak už název napovídá, sexuální vzrušivost a rozkoš působenou koženými oděvy, předměty a kůží obecně. Kůže může být přírodní i syntetická, ale zpravidla se vždy vyznačuje velkou pevností a odolností. To je také důvod, proč se z ní vyrábí celá řada oblečení nebo pomůcek pro řadu praktik z oblasti BDSM, kde je zejména ...

M/s, Master-slave vztah

M/s je označení dominantně-submisivního BDSM vztahu. Je to zkratka dvou slov – Master nebo Mistress a slave: Master je dominantní muž, v češtině se používá označení Pán. Mistress je dominantní žena, v překladu Paní nebo Madam. slave je submisivní partner, v překladu otrok. Zkratka M/s se do češtiny nepřekládá. Neustále k dispoziciTobě, můj ...

Master, Pán, dominantní muž v M/s vztahu

Master – Pán je dominantní muž v M/s vztahu (Master-slave, Pán-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Pán může být někdy použito i jako pojmenování Dominanta v D/s vztahu. Ženským ekvivalentem je Mistress - Paní, Madam nebo Dominatrix - Domina. (Rozdíly mezi vztahy ...

Military Fetish, Soldier Fetish, Army Fetish

Fetišisty sexuálně vzrušují neživé objekty nebo určité situace. V případě fetiše na armádu (Army Fetish, Military Fetish, Soldier Fetish) jedince nabudí představa armády a věcí s ní spojených. Může ho vzrušit pohled na uniformu, zbraně, ale třeba i striktní jednání nebo pouhé vojenské dokumenty. Název této parafilie vychází z anglických ...

Mistress, Paní, Madam, dominantní žena v M/s vztahu

Mistress – Paní, Madam je dominantní žena v M/s vztahu (Master/Mistress-slave, Pán/Paní-otrok). Na znamení dominance se vždy píše s velkým "M" respektive "P". Označení Paní může být někdy použito i jako pojmenování ženského Dominanta v D/s vztahu. Mužským ekvivalentem je Master – Pán. Paní či Madam je ta, ...

Odpírání orgasmu, T/D, Tease/Denial, Erotic Sexual Deniel, Orgasm Denial

Odpírání orgasmů je sexuální praktika, při níž partnera udržujete dlouhou dobu ve stavu sexuálního vzrušení, ale nedovolíte mu dosáhnout orgasmu. Jedná se o formu BDSM a silnější variantu kontroly orgasmů. Dráždění/odpírání Dominantní osoba si svoji subku většinu sváže, aby nad ní měla větší kontrolu Při této praktice dráždíte genitálie svého ...

Slave, otrok, otrokyně, podřízený partner v M/s vztahu

Slave neboli otrok/otrokyně je podřízený ze dvou partnerů v Mistress/Master-slave BDSM vztahu, který slouží svému Pánovi/Paní. V angličtině je pro obě pohlaví jediný výraz slave, v češtině můžeme rozlišovat otrok a otrokyně. Tato osoba si často libuje v týrání, bývá tedy masochistou. Otrok miluje ...

Spanker

Spanker je člověk, kterého primárně sexuálně vzrušují výprasky, a to ať v pozici vyplácejícího nebo vypláceného. Mnoho spankerů si role dokonce rádo vymění, jedná se pak o tzv. switche.  Spankeři většinou preferují určitou skupiny výpraskových nástrojů. Z kožených pomůcek se může jednat o různé – důtky či biče, pořádný výprask můžete dostat i ...

Spread Eagle, Roztažení nohou, Spread Eagle Tie

Spread eagle je jednou ze základních sexuálních poloh, která je využívána při široké řadě sexuálních praktik. Obecně jde o pozici, kdy člověk natáhne horní končetiny (upaží nebo vzpaží) a zároveň doširoka roztáhne dolní končetiny, takže jeho obrys připomíná písmeno X. Takto ležící/stojící člověk pak svým obrysem rovněž připomíná orla s roztaženými ...

Sub, submisive, subka, role v BDSM

Submisivní partner je takový, který je po dobu trvání hry či erotické scény podřízen svému dominantovi. Ne vždy je subka subkou i po dohrání scény. Subka miluje používání pout, provazů, bičíků, důtek, masek, roubíků, obojků a dalších omezujících a mučících nástrojů, jimiž jej jeho Pán či Paní trýzní. Pojem submisiv je obecné ...

Submisivita - Související